Ставайки наш партньор, Вие получавате преференциални цени за следните услуги:


Консултации в сферата на Информационните технологии
Одит на сигурността в ИТ инфраструктурата
Планиране и интегриране на нови решения в зависимост от нуждите
Управление на съществуващата ИТ инфраструктура
Разширяване на съществуващата ИТ инфраструктура
Инсталации и преинсталации на работни станции
Инсталации, преинсталации, конфигуриране и консулидиране на сървъри
Изграждане и поддръжка LAN/WAN и VPN
Инсталации и конфигуриране на периферни устройства
BackUp решения
Софтуерни телефонни централи
Комуникационни сървъри

Някои от нашите клиенти: